Uslovi kupovine

Opšti uslovi

Opšti uslovi poslovanja online trgovine Proteini.si stvoreni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i međunarodnim kodeksima za e-poslovanje. Proteini.si je online trgovina, kojom upravlja firma Rolnet doo., ponuđač usluga e-poslovanja, u nastavku ponuđač. Opšti uslovi poslovanja obuhvataju delovanje online trgovine Proteini.si, prava potrošača i poslovni odnos između ponuđača i potrošača.

Dostupnost informacija (sažetak zakonodavstva)

Ponuđač se obavezuje da će kupcu uvek omogućiti sledeće informacije:
- identitet preduzeća (ime i sedište preduzeća, matični broj),
- kontakt adrese, koje omogućavaju brzu i učinkovitu komunikaciju (e-pošta, telefon),
- najznačajnije karakteristike robe tj. usluge (uključujući post-prodajne usluge i garanciju),
- dostupnost proizvoda (svaki proizvod ili usluga, koja je u ponudi na web stranici, trebala bi biti dobavljiva u razumnom roku),
- uslove dostave proizvoda ili izvršenja usluga (način, mesto i rok dostave),
- sve cene moraju biti jasno i nedvosmisleno određene i vidljivo prikazivati jesu li u njih uključeni porezi i troškovi prevoza,
- način naplate i dostave,
- vremensko trajanje ponude,
- rok, u kojem je još moguće odustati od ugovora i uslova za odustajanje; uz to i podatak da li i koliko kupca košta vraćanje proizvoda,
- objašnjen mora biti postupak u slučaju pritužbi, uključujući sve kontaktne podatke.

Ponuda artikala

Priroda poslovanja putem interneta uzrokuje ažuriranje i često i brzo menjanje ponude trgovine Proteini.si. Cene su predstavljene kao redovne i akcijske cene. Redovne cene često su preporučene maloprodajne cene proizvođača ili uvoznika ili cene koje oblikuje sam ponuđač. Akcijske cene su one koje vrede za kupovinu putem interneta u slučaju neposredne 100% isplate gotovinom.

Načini plaćanja

U trgovini Proteini.si ponuđač omogućuje sledeće načine plaćanja:
- gotovinom prilikom dostave.
- Platnom karticom (VISA,MASTERCARD, DINACARD)


Ponuđač na trajnom mediju izdaje račun. Kupoprodajni ugovor (narudžbina) u elektronskom je obliku sačuvan na stranici ponuđača i kupcu dostupan u svakom trenutku na njegovom korisničkom profilu (Moj Kutak).

Cene

Redovna cena vredi za sve članove kluba Proteini.si. Korisnik postaje član kluba Proteini.si putem registracije u online trgovinu. U svim cenama, ako to nije drugačije navedeno, uključen je PDV. Cene važe u trenutku predaje narudžbine i nemaju unapred određene vrednosti. Cene važe u slučaju plaćanja ranije navedenim načinima, pod ranije navedenim uslovima.
U slučaju da se cena artikla tokom obrade narudžbine promeni, ponuđač će o tome obavestiti kupca. Ponuđač će po svojim najboljim mogućnostima pokušati u svakom slučaju kupcu omogućiti nižu cenu odnosno ponuditi odgovarajuće rešenje, koje će zadovoljiti obe strane. Kupoprodajni ugovor između ponuđača i kupca sklopljen je u trenutku kada ponuđač potvrdi narudžbinu (kupac primi elektronsku poruku o statusu Narudžba potvrđena). Od tog trenutka nadalje sve su cene i uslovi fiksirani i važe za punuđača i kupca.

Izjava o konverziji:

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

Postupak kupovine

1. Narudžbina na čekanju
Nakon predaje narudžbine, kupac prima obaveštenje o primanju narudžbine putem elektronske pošte. Kupac ima pravo stornirati narudžbinu u roku od 1 sata. Kupcu su detaljni podaci o statusu i sadržaju narudžbine uvek dostupni na web stranici ponuđača, tačnije u rubrici "Moj kutak".

2. Potvrđena narudžbina
U roku 2, a najviše 48 sati, nakon primanja narudžbine, ponuđač narudžbinu pregleda, proveri raspoloživost i narudžbinu potvrdi odnosno s razlogom odbije. Ponuđač zadržava pravo da po potrebi nazove kupca na njegov kontaktni broj. Nakon potvrde narudžbine ponuđač obavesti kupca putem elektronske pošte o predviđenom roku dostave.
Ugovor o kupovini naručenih artikala između kupca i ponuđača u toj je fazi neopozivo potvrđen.

3. Poslata roba
Ponuđač u obećanom roku robu zapakuje, pošalje i o tome elektronskom poštom ili telefonom obavesti kupca. Ponuđač u spomenutoj elektronskoj poruci kupca pouči i o politici vraćanja robe, kako postupiti u slučaju zakašnjenja dostave i u slučaju pritužbe.

Pravo na odustajanje od kupovine, vraćanje robe.

U roku 14 dana od datuma preuzimanja robe kupac ima pravo ponuđača obavestiti (putem kontaktne adrese rs@proteini.si) o odustajanju od ugovora, pri tome bi morao navesti razlog za svoju odluku. U slučaju odustajanja od ugovora, kupac je dužan snositi troškove, koji nastaju prilikom vraćanja robe. Robu treba ponuđaču vratiti najkasnije 30 dana od poslatog obaveštenja o otkazivanju ugovora (kupovine). Roba mora biti vraćena neoštećena i u nepromenjenoj količini. Mora biti priložen originalni račun. Vraćanje sredstava biće izvedeno što pre moguće, najkasnije u roku 30 dana od primanja obaveštenja o odustajanju od ugovora. Ponuđač nije dužan primiti pošiljke s otkupninom ili pošiljke, koje ne odgovaraju njegovim opštim uslovima poslovanja.

Politika reklamacije:

Ukoliko prilikom preuzimanja pošiljke postoje vidna oštećenja na kutiji, najbolja opcija je da kupac odbije da primi paket i obavesti nas o tome na email: reklamacije@dsportsystem.rs kako bismo mi podneli žalbu kurirskoj službi.
Ako ste otvorili proizvod koji ste poručili i postoji neki nedostatak ili to nije proizvod koji ste poručili, potrebno je da nas o tome obavestite, kako bismo izvršili zamenu, tj. preuzeli pogrešan i poslali pravi paket. U ovom slučaju mi snosimo troškove slanja.
Reklamacija se ne može odnositi na to da li Vam se svidja ukus, već samo na ispravnost tj. neispravnost kupljenog proizvoda. Molimo Vas da odmah po prijemu isprobate kupljeni proizvod, kao i da ga skladištite propisno, kako ne bi došlo do neželjenih promena, koje su izazvane Vašom krivicom.
Potrošač vrši reklamaciju popunjavanjem obrazca obrazac_za_reklamacije_d sport.pdf uz dostavu računa na uvid ili slanjem kopije računa elektronskim putem, kao i izjave u slobodnoj formi zbog čega se reklamira proizvod.
Po prijemu reklamacije, D sport system d.o.o. Novi Sad je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.
Ukoliko ima objektivnih razloga usled kojih ne može da se udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužni smo da navedemo rok u kom ćemo je rešiti i da o tome obavestimo potrošača.

Zaštita privatnosti koristnika:

U ime D Sport System DOO obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni D Sport System i Banca Intesa ad Beograd odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji:

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povračaj sredstava:

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, D Sport System DOO je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Dostava

Ponuđač je dužan robu odnosno uslugu dostaviti u obećanom vremenskom periodu, koji posredno zavisi o vršiocu dostave. Dostavu paketa vrši kuririska služba. Predviđeni rok dostave je od 1 do 3 dana, ponekad u zavisnosti od posebnih okolnosti i duže. U slučaju da robu ne primite u roku od 7 radnih dana, obavestite nas na telefonski broj 062-245-226 ili e-poštom na rs@proteini.si.

Čuvanje ličnih podataka

Ponuđač se obavezuje da će trajno čuvati sve lične podatke. Oni će biti korišćeni isključivo u svrhu slanja informativnog sadržaja, ponuda, računa, u svrhu vlastitog istraživanja i analiza i ostale potrebne komunikacije. Podaci korisnika ni u jednom slučaju neće biti predati trećoj osobi.

Komunikacija

Ponuđač sme stupiti u kontakt s korisnikom putem sredstava komunikacija na daljinu, osim ako se korisnik tome izričito protivi.

Reklamne elektronske poruke moraju sadržati sledeće:
- jasnu i nedvosmislenu oznaku reklamne poruke,
- pošiljalac mora biti jasno vidljiv,
- različite akcije, promocije i druge tržišne tehnike, moraju biti označene kao takve. Upravo tako moraju biti jasno određeni uslovi učestvovanja u njima,
- želju korisnika o ne primanju reklamnih poruka treba poštovati.

Zaštita dece

Reklamne poruke moraju biti jasno vidljive (uzimajući u obzir starost) i moraju biti jasno odvojene od igara i takmičenja. Svaka komunikacija namenjena deci treba biti primerena njihovoj starosti i ne sme iskorišćavati poverljivost dece, nedostatka iskustava ili osećaja lojalnosti. Ponuđač ne sme primiti narudžbinu od nekog, za koga zna ili sumnja, da je dete, i da za to nema dozvolu njegovih roditelja ili staratelja. Ponuđač bez dozvole roditelja ili staratelja ne sme primati bilo kakve lične podatake, koji se odnose na decu.
Isto tako ponuđač ne sme trećoj osobi davati podatke, primljene od dece, izuzevši roditelje odnosno staratelje.

Izuzimanje odgovornosti

Ponuđač se po svojim najboljim mogućnostima trudi osigurati ažurnost i tačnost podataka, objavljenih na njegovoj web stranici. Uprkos tome može se dogoditi da se svojstva proizvoda, njihova dostupnost i cena promeni tako brzo, da ponuđač ne uspe popraviti podatke na web stranici. U tom slučaju ponuđač obaveštava kupca o promenama i omogući mu odustajanje od narudžbine ili zamenu naručenog artikla. Ponuđač ne odgovara za sadržaje mišljenja o artiklima, koje napišu posetioci. Ponuđač mišljenja pre objave pregleda i odbije ona, koja sadrže očite neistine, navode na pogrešne zaključke ili su uvredljiva. Ponuđač ne odgovara za informacije u mišljenjima i ne preuzima nikakvu odgovornost, koja proizlazi iz informacija u mišljenjima.

Sve fotografije proizvoda simbolične su, s toga ne garantuju karakteristike proizvoda.

Pritužbe i sporovi

Ponuđač poštuje važeće zakonodavstvo o zaštiti potrošača. Ponuđač je dužan uspostaviti delotvoran sistem obrade pritužbi. Kupac se može u slučaju problema ponuđaču obratiti telefonom ili putem elektronske pošte. Postupak za predaju pritužbi moguć je putem elektronske pošte rs@proteini.si ili pismeno na adresu preduzeća.
Ponuđač će u roku od pet radnih dana potvrditi primanje pritužbe i kupca obavestiti o toku obrade iste. Ponuđač je svestan da je suština potrošačkog spora, barem što se sudskog postupka tiče, u odnosu između ekonomske vrednosti zahteva i troškova, koji nastaju tokom rešavanja samog spora. To je takođe glavna prepreka, da potrošač ne pokrene sudski spor. Zato se ponuđač po svojim najboljim mogućnostima trudi, da se svi mogući sporovi reše sporazumno.

Želimo vam prijatnu kupovinu!
Ekipa Proteini.si


O kolačićima

Što su to kolačići? Kolačići su male datoteke sa informacijama koje se privremeno snimaju na vašem računar za vreme posete web stranice. Na taj način stranica vas prepoznaje, pomoću njih čuva informacije vezane uz vaše postavke i tako omogućuje prijatnu i jednostavniju web uslugu. Pomoću kolačića prilagođavamo sadržaj na našoj web stranici, pamtimo vaše preference i beležimo posetu u našoj web prodavnici. Sa kolačićima je pretraživanje naše web stranice/trgovine jednostavnije, brže i pre svega efikasnije.

Kolačići su sastavni deo savremenih web stranica i sami po sebi nisu štetni, ne sadrže viruse ili ikakve druge zlonamerne kodove. Kolačići vlasniku web stranice ne omogućavaju dostup do računara i podaci, koji se skupe preko kolačića, ne uključuju lične podatake.

Za potrebe naše web stranice/trgovine koristimo PRIVREMENE KOLAČIĆE. Oni su neophodni za delovanje sistema za uređivanje i prikaz sadržaja te omogućuju pravilno primanje elektronskih poruka i sadržaja na web stranici. Kolačići se izbrišu kada korisnik napusti web stranicu.

Vrste kolačića

Ured informacijskog poverenika deli kolačiće pre svega po invazivnosti:
- privremeni ili susret kolačići,
- trajni ili snimljeni kolačići,
- liččnikolačići,
- drugi kolačići.

Svaka se vrsta kolačića u zakonodavstvu i smernicama poverenika različito tumači, što vlasnicima web stranica i web - razvijačima otežava postizanje skladnosti sa Zakonom o elektronskim komunikacijama (ZEKom - 1) i pre svega nalaže da je potrebno proučiti problematiku privatnosti kolačića te o upotrebi njih samih osvešćivati i svoje internetske goste. A u slučaju invazivnijih kolačića moraju od gostiju dobiti suglasnost za njihovu upotrebu.

Kako upravljati kolačićima?

Većina web preglednika omogućuje postavljanje vaših kolačića. Kolačiće možete odbiti ili ih primiti sa funkcijom koja je već ugrađena u web preglednicima. Ako kolačiće odbijete, možete još uvijek upotrebljavati našu web stranicu ali neke podstranice neće pravilno delovati.

Kolačići koje koristimo u našoj web trgovini Proteini.si:
Naziv: PHPSESSID
Namera: za uspostavljanje korisničke sednice i delovanje kolačića
Naziv: sellang
Namjera: Identifikacija geografske lokacije korisnika i prijava
Naziv: lsshopuserid
Namjera: Prijava i identifikacija korisnika
Naziv: cookie_directive
Namjera: Proveravanje potvrde kolačića

Naši partneri:
Naziv: NID
Namera: Predstavljenje lokacija na google kartama
Kompanija: Google Maps
Naziv: VISITOR_INFO1_LIVE; demographics; use_hitbox; YSC; PREF
Namera: Korisnička nameštanja video prikazivača
Kompanija: Youtube
Naziv: act; c_user; csm; datr; fr; lu; p; presence; s; xs; reg_fb_gate; reg_fb_ref
Namera: Delovanje Facebook utičnice
Kompanija: Facebook
Naziv: _utma; _utmb; _utmc; _utmv; _utmz; _ga
Namera: statistika pregleda web stranice
Kompanija: Google Analytics