Reklamacije

Ukoliko prilikom preuzimanja pošiljke postoje vidna oštećenja na kutiji, najbolja opcija je da kupac odbije da primi paket i obavesti nas o tome na email: novisad@proteini.si kako bismo mi podneli žalbu kurirskoj službi.

Ako ste otvorili proizvod koji ste poručili i postoji neki nedostatak ili to nije proizvod koji ste poručili, potrebno je da nas o tome obavestite, kako bismo izvršili zamenu, tj. preuzeli pogrešan i poslali pravi paket. U ovom slučaju mi snosimo troškove slanja.

Reklamacija se ne može odnositi na to da li Vam se svidja ukus, već samo na ispravnost tj. neispravnost kupljenog proizvoda. Molimo Vas da odmah po prijemu isprobate kupljeni proizvod, kao i da ga skladištite propisno, kako ne bi došlo do neželjenih promena, koje su izazvane Vašom krivicom.

Rok za reklamaciju je 14 dana od dana kupovine prikazane na fiskalnom računu.

Potrošač vrši reklamaciju popunjavanjem obrazca Obrazac Reklamacija 2024.pdf uz dostavu računa na uvid ili slanjem kopije računa elektronskim putem, kao i izjave u slobodnoj formi zbog čega se reklamira proizvod.

Po prijemu reklamacije, D sport system d.o.o. Novi Sad je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Ukoliko ima objektivnih razloga usled kojih ne može da se udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužni smo da navedemo rok u kom ćemo je rešiti i da o tome obavestimo potrošača.

Obrazac Reklamacija 2024.pdf

Tel: +381 60 3821131

E-mail: novisad@proteini.si

Web: www.rs.proteini.si